Thang nhôm gấp Nikawa NKY-8C

2,350,000 2,120,000

Độ rộng chân thang: 51cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm
Chiều cao chữ A: 225cm
Chiều cao duỗi thẳng chữ I: 480 cm
Trọng lượng thang: 9,25kg