Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-45

3,600,000 3,250,000