Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-44

3,250,000 2,700,000