Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-43

2,750,000 2,350,000