-20%

Thang ghế Nikawa NK-3SL

1,300,000 1,050,000

Số bậc: 3
Kích thước gấp: 141*46*5.5 cm
Kích thước mở: 128*46*76 cm
KT mặt bậc trên cùng (Dài x rộng): 33*26 cm
KT mặt bậc dưới (Dài x rộng): 33*13 cm
Kích thước ống hộp: 5*2 cm
Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng: 68 cm
Chiều cao từ chân thang lên tới tay vịn: 128 cm
Khoảng cách bậc: 25 cm
Trọng lượng: 5.9 kg

Thang ghế Nikawa NK-3SL

Thông số thang ghế Nikawa NK-3SL:

– Số bậc: 3
– Kích thước gấp: 141*46*5.5 cm
– Kích thước mở: 128*46*76 cm
– KT mặt bậc trên cùng (Dài x rộng): 33*26 cm
– KT mặt bậc dưới (Dài x rộng): 33*13 cm
– Kích thước ống hộp: 5*2 cm
– Chiều cao từ chân thang lên tới mặt bậc trên cùng: 68 cm
– Chiều cao từ chân thang lên tới tay vịn: 128 cm
– Khoảng cách bậc: 25 cm
– Trọng lượng: 5.9 kg

Xem thêm: Thang ghế Nikawa NK-4SL