Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

9,500,000 8,740,000