Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

8,500,000 7,820,000