-13%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

2,700,000 2,350,000

Số bậc: 8 bậc
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng chân thang: 55cm
Chiều cao A: 231cm
Trọng lượng thang: 9.5kg
Tải trọng thang: 110kg

Thông số kỹ thuật của thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

Số bậc: 8 bậc
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng chân thang: 55cm
Chiều cao A: 231cm
Trọng lượng thang: 9.5kg
Tải trọng thang: 110kg

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C