-10%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

2,400,000 2,160,000

Số bậc: 7 bậc
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng chân thang: 52cm
Chiều cao A: 203cm
Trọng lượng thang: 8.5kg
Tải trọng thang: 110kg

Thông số kỹ thuật của thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

Số bậc: 7 bậc
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng chân thang: 52cm
Chiều cao A: 203cm
Trọng lượng thang: 8.5kg
Tải trọng thang: 110kg

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C