-11%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C

1,950,000 1,750,000

Số bậc: 6 bậc
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng chân thang: 49cm
Chiều cao A: 175cm
Trọng lượng thang: 7.5kg
Tải trọng thang: 110kg

Thông số kỹ thuật của thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C:

Số bậc: 6 bậc
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng chân thang: 49cm
Chiều cao A: 175cm
Trọng lượng thang: 7.5kg
Tải trọng thang: 110kg