Ván thang nhôm Nikawa V03

– Gồm 2 tấm kích thước 87 x 29.5cm và 59 x 29.5cm
– Trọng lượng thang: 3,5kg