Ván làm việc rảnh tay 01

Kích thước: 20*25*2cm
Độ dầy nhôm: 1,5mm