Thang xếp đơn AMECA AMD-380

Kích thước: 83 x 50 x 10 cm
Chiều cao tối đa: 3.8m
Chiều dài rút gọn: 0.81m
Trọng lượng: 11.5 kg
Số bậc: 13 bậc
Chất liệu: Nhôm