Thang rút chuyên dụng Nikawa NK-44R

– Kích thước 91x50x10 cm
– Chiều cao tối đa 4.4m
– Chiều dài rút gọn 0.91m
– Số bậc: 13 bậc
– Bảo Hành: 18 Tháng