THANG NHÔM GẤP TELESTEPS THỤY ĐIỂN TWP(61209)

11,000,000

Kích thước mặt bằng thang nhôm: 1360 x 410mm
Chiều cao thang nhôm:  88/68/50cm
Chiều cao làm việc: 208/188/170cm
Kích thước khi đóng: 740 x 280 x 620mm
Chiều rộng thang nhôm: 62cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Trọng lượng thang nhôm: 17.4kg
Tổng Trọng lượng: 21kg