Thang nhôm gấp đa năng Nikawa NKB-46

4,050,000 3,700,000