Thang nhôm 2 đoạn NIKAWA NKT-A14

6,700,000 6,400,000

– Số bậc 14
– Khoảng cách bậc 30cm
– Chiều cao sử dụng thấp nhất: 425cm
– Chiều cao sử dụng tối đa: 840cm
– Trọng lượng thang 18,5kg