Thang nhôm 2 đoạn NIKAWA NKT-A12

5,850,000 5,600,000

– Số bậc 12
– Khoảng cách bậc 30cm
– Chiều cao sử dụng thấp nhất: 365cm
– Chiều cao sử dụng tối đa: 720cm
– Trọng lượng thang 15kg