Thang nhôm 2 đoạn NIKAWA NKT-A10

4,750,000 4,550,000

– Số bậc 10
– Khoảng cách bậc 30cm
– Chiều cao sử dụng thấp nhất: 335cm
– Chiều cao sử dụng tối đa: 600cm
– Trọng lượng thang: 13kg