Thang ghế Ameca AMG-05

900,000 800,000

– Số bậc: 05
– Kích thước mở: 153 *45 * 89cm
– Kích thước đóng: 160 * 45 * 13cm
– Khoảng cách bậc: 21 cm
– Trọng lượng: 3,85 kg