Thang chữ A khóa tự động Ameca AMC-M310

2,350,000 1,700,000

Khoảng cách các bậc: 28cm
Chiều cao dùng chữ A: 2,9m
Chiều cao duỗi thằng: 5,8m (khuyến cáo không nên dùng chữ A)
Trọng lượng thang: 10.5kg
Tải trọng thang: 150kg.