Thang chữ A khóa tự động Ameca AMC-M307

1,550,000 1,200,000

Khoảng cách các bậc: 28cm
Chiều cao dùng chữ A: 2,02m
Chiều cao duỗi thẳng: 3,98m
Trọng lượng thang: 7,9kg