Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

12,500,000 11,500,000