Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

11,400,000 10,488,000