Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

2,500,000 2,300,000