Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

2,200,000 1,980,000