Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

20,500,000 18,860,000