Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

18,000,000 16,560,000